VPMN

Leeswijzer

Het Inspectiehandboek is ingedeeld in een aantal onderwerpen.

De onderwerpen 1 t/m 4 zijn zo opgezet dat deze tevens als achtergrond informatie bij het inspecteren en rapporteren kunnen dienen. Bij de uitwerking wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het systeem van afgeronde modules van elk bouwdeel of met elkaar samenhangende bouwdelen.

Elke module in de onderwerpen 1 t/m 4 is als volgt opgebouwd:

  1. Algemeen: algemene informatie, constructies, problemen bij onderhoud;
  2. Inspectie: wijze van inspecteren, diverse gebreken;
  3. Rapportage: beschrijven van de gebreken, kwaliteitsbeelden, adviezen voor het onderhoud, voorbeeldomschrijvingen;
  4. Herstel: werkzaamheden die de Monumentenwacht verricht, nuttige adressen.

In de kop staat conform de inhoudsopgave de aanduiding van de desbetreffende module, bijvoorbeeld 2.3. Loodaansluitingen. Er is geen doorlopende nummering toegepast. Elke module is na de inhoudsopgave links onderaan apart genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Hierdoor kan het tussenvoegen van nieuwe modules zonder misverstanden plaatsvinden. Ook het opzoeken wordt hierdoor gemakkelijker.

Rechts onderaan staat het logo van Monumentenwacht met het jaar van uitgifte.

Voor zover in een module wordt verwezen naar een andere module van het Inspectiehandboek, dan wordt dit nadrukkelijk aangegeven, bijvoorbeeld: zie module 2.1.1. Kapconstructies – Hout. Andere verwijzingen betreffen steeds paragrafen binnen de desbetreffende module.

Omdat het Inspectiehandboek nog niet helemaal af is, kan het zijn dat er in de komende tijd nog wijzigen in de opzet worden doorgevoerd.

Terug naar de onderwerpen